Apurahahakemus

WERNER HACKLININ SÄÄTIÖ
jonka tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaisen talouden ja henkisen sivistyksen kehitystä jakaa vuonna 2017 palkintoja ja apurahoja alla oleviin kohteisiin
1) merioikeuden ja ulkomaankaupan hyväksi koituviin tieteellisiin tai käytännöllisiin tutkimuksiin tai näiden alojen ulkomaisiin opintoihin
2) yritystalouden ja merenkulun koulutuksen kehittämiseen
3) satakuntalaisen nuorison henkisen aktivoinnin ja hyvinvoinnin kehittämiseen

Kiitämme saamistamme hakemuksista vuonna 2017. Säätiön hallitus käsittelee hakemukset ja apurahojen saajille ilmoitetaan apurahoista marraskuun toisella puoliskolla.

Vuoden 2018 apurahojen hakuaika on syyskuussa 2018.

WERNER HACKLININ SÄÄTIÖN HALLITUS