Werner Hacklins stiftelse

Kommerserådet Werner Hacklin grundade stiftelsen år 1956. Werner Hacklins stiftelses syfte är att främja och stöda den ekonomiska och andliga odlingens utveckling i Finland.

Stiftelsen delar ut stipendier årligen och ansökningstiden är i september.
Noggrannare information hittas under "Stipendieansökan".