Stipendieansökan

Ansökningstiden för stipendierna för året 2021 är i september 2021.

WERNER HACKLINS STIFTELSE
vars syfte är att främja och stöda den ekonomiska och andliga odlingens utveckling i Finland har utdelat stipendier år 2020 för följande ändamål:
1) för vetenskapliga och praktiska undersökningar eller skriftliga arbeten som gagnar utlandshandel och sjörätt.
2) för utveckling av företagsekonomi och sjöfartsutbildning.
3) för utveckling som aktiverar ungdomars intellektualitet eller främjar ungdomars välmående i Satakunda.

Vi tackar för ansökningarna för år 2020. Intyg för de beviljade stipedierna har skickats per epost i november 2020.

STYRELSEN FÖR WERNER HACKLINS STIFTELSE