Stipendieansökan

Ansökningstiden för stipendierna för året 2023 är i september 2023.

WERNER HACKLINS STIFTELSE
vars syfte är att främja och stöda den ekonomiska och andliga odlingens utveckling i Finland har utdelat stipendier år 2022 för följande ändamål:
1) för vetenskapliga och praktiska undersökningar eller skriftliga arbeten som gagnar utlandshandel och sjörätt.
2) för utveckling av företagsekonomi och sjöfartsutbildning.
3) för utveckling som aktiverar ungdomars intellektualitet eller främjar ungdomars välmående i Satakunda.

Vi tackar för ansökningarna för år 2022. Intyg för de beviljade stipedierna har skickats per epost i november 2022.

STYRELSEN FÖR WERNER HACKLINS STIFTELSE