Stipendieansökan

Ansökningstiden för stipendierna för året 2018 är i september 2018.

WERNER HACKLINS STIFTELSE
vars syfte är att främja och stöda den ekonomiska och andliga odlingens utveckling i Finland har utdelat stipendier år 2017 för följande ändamål:
1) för vetenskapliga och praktiska undersökningar eller skriftliga arbeten som gagnar utlandshandel och sjörätt.
2) för utveckling av företagsekonomi och sjöfartsutbildning.
3) för utveckling som aktiverar ungdomars intellektualitet eller främjar ungdomars välmående i Satakunda.

Vi tackar för ansökningarna för år 2017. Intyg för de beviljade stipedierna har skickats per post 29.11.2017.

STYRELSEN FÖR WERNER HACKLINS STIFTELSE